WEBPODIUM
Lara Klabbers
OMEN

| Achterflaptekst |

"Ik wilde de deur dicht doen maar vanuit mijn ooghoeken zag ik iets over de dijk bewegen. Ik draaide mijn hoofd om en tot mijn stomme verbazing zag ik in de schemer een stoet mensen over de dijk lopen. Allen droegen fakkels. Ik keek nog eens goed en het leek of ze kleren uit een andere eeuw aan hadden. Dat bevreemdde me."

 

Vanaf het begin dat Yoeri en Ilja in hun nieuwe boerderij in Drente wonen heeft Ilja een onaangenaam gevoel. Door een aantal vreemde voorvallen wordt Ilja steeds achterdochtiger en onrustiger. Haar dromen geven haar onheilspellende signalen door en ook haar vriend Yoeri bemerkt dat er iets vreemds aan de hand is met hun boerderij. Ze maken kennis met de boer Ivan, zijn vrouw Doeschke en haar moeder Baboeschka die al jarenlang rondlopen met vragen over hun verleden. Ook de witte uil die hen regelmatig opzoekt geeft tekens af die Ilja probeert te lezen. Stap voor stap komen Ilja, Yoeri en de dorpsbewoners steeds dichter bij de huiveringwekkende ontknoping van hun knagende onrust. Het geheim dat ontrafeld wordt is oud maar nog steeds herkenbaar voor mensen in deze tijd.

 

| Over de schrijver |

Lara Klabbers: 'Als je schrijft verdwijnt de wereld om je heen. Alleen jij bestaat nog en de koortsachtige drang om de woorden zo neer te zetten zoals ze tot je komen. Jíj schrijft niet het verhaal maar het verhaal schrijft jou. Het neemt je mee op reis door je eigen geest en je bent verbaasd over wat er uit de diepten van je ziel naar boven komt.'
 

 

Winnaar
Beste Manuscript 2009

 


Lara Klabbers

Omen

 

Lara Klabbers

 

Beste Manuscript 2009
Beste Manuscript 2009
Uitgeverij Het Manuscript

Interesse?

 


Mail me!

Beste Manuscript 2009

Topauteur

 


Uitgeversdeur

 


Het Manuscript 2009

 

Fotografie Big Bang Express

Meer info?

Download certificaat

Omen

 

Winnaar
Beste Manuscript 2009