WEBPODIUM
Ton Stierhout
TERUG NAAR CLAERCAMP
| Achterflaptekst |
Geen Nederlandse provincie is zo gevormd door de kloosters als Friesland en nergens lijkt die erfenis ook weer zo uit het landschap en de herinnering te zijn uitgewist. Wie weet nog dat het eiland Schiermonnikoog haar naam dankt aan de 'schiere' (grijze) monniken van het klooster Claercamp dat eeuwenlang op een hoge terp bij Dokkum heeft gestaan? De Claercamper monniken correspondeerden met pausen en koningen, ontgonnen het land, bouwden dijken en sluizen en hielden zingend en biddend onafgebroken de ere aan God in stand. Sinds de Reformatie staat er van het klooster geen steen meer overeind en rond 1940 zijn ook de laatste resten van de terp afgegraven. Nu grazen er koeien op het voormalige kloosterterrein dat op het eerste gezicht een gewoon weiland lijkt. Maar wie de moeite neemt om zich eens goed te verdiepen in deze plek, ziet meer. Veel meer.

Johan Dijkstra is een leraar geschiedenis die de historie van het klooster in de publieke belangstelling probeert te krijgen. Hij gaat daarbij zover dat hij een monnikspij aantrekt en zijn baan op het spel zet. Dijkstra raakt ge´ntrigeerd door een oude legende over een broeder Johannes die na een lange wandeling weer in het klooster terugkeert en daar tot de ontdekking komt dat er tijdens zijn afwezigheid eeuwen zijn verstreken. Hoe meer Dijkstra zich in de kloostergeschiedenis verdiept, hoe meer hij verstrikt raakt in zijn eigen geschiedenis en in het spel dat de tijd met hem lijkt te spelen.

Over de schrijver |
Ton Stierhout (53) is ambtenaar in de Friese gemeente Dantumadiel. 'Het hoge noorden van Nederland is uniek. Dit gebied, dat grenst aan de Waddenzee (een werelderfgoed!), biedt ruimte voor rust en bezinning. Cultuurhistorisch gezien is het een schatkamer. Evenals mijn hoofdpersoon Johan Dijkstra, ben ik gegrepen door de sfeer en de eeuwenoude geschiedenis van deze streek. Je kunt er lezingen over houden en mensen rondleiden langs de bezienswaardigheden maar je kunt ook gaan schilderen, schrijven of zingen met dit prachtige gebied als onderwerp. Zingen ligt mij niet zo maar de rest doe ik met overgave. En ik niet alleen!'
 

 

Winnaar
Beste Manuscript 2009

 


Ton Stierhout

Terug naar Claercamp

 

Ton Stierhout

 

Beste Manuscript 2009
Beste Manuscript 2009
Uitgeverij Het Manuscript

Interesse?

 


Mail me!

Beste Manuscript 2009

Topauteur

 


Uitgeversdeur

 


Het Manuscript 2009

 

Fotografie Big Bang Express
Download certificaat

Terug naar Claercamp

 

Winnaar
Beste Manuscript 2009