WEBPODIUM
Margrethe Venema
GETERGD VERLANGEN DISORDER

| Achterflaptekst |

'De logica is weliswaar onwrikbaar, maar tegen een mens die wil leven, kan zij niet op,' zei Franz Kafka al. De personages in deze verhalenbundel zijn er op uit om te overleven. Ze wringen zich in allerlei bochten om een plekje te vinden waar zij veilig zijn. Een zekere logica komt daarbij wel van pas, maar kan ook worden gebruikt om te manipuleren. Chloë weet dat 'getergd verlangen disorder' een chronisch leed is, maar weet ook dat liefde het meest welluidende antwoord is. Het is zoals eten het antwoord op honger is en drinken de oplossing voor dorst. Romy zweert bij iemand die haar duidelijk kan maken dat alles zin heeft. Al haar handelen is er op afgestemd antwoorden te vinden. Bevestiging. Liefde. Een leerlinge is er op uit een gesloten dansleraar open te breken, omdat ze denkt dat dat de enige manier is om hem voor zich te kunnen winnen. Ze daagt hem uit. Hoever kan een mens gaan om te krijgen wat hij wil? Welke strategieën heeft hij tot zijn beschikking? Welk offer brengt hij?

In deze fantasierijke verhalenbundel voelen 'gevaarlijk eenzame vrouwen' zich genoopt om een man aan de haak te slaan. Het gaat om liefde, om begeerte - de oude mythe. Wat gebeurt er met een mens als zijn verlangen een loopje met hem neemt?

 

Over de schrijver |

Margrethe Venema: 'Ik schrijf veelal vanuit tegenstellingen. Omdat mensen in mijn ogen wispelturige wezens zijn, streef ik in mijn teksten naar dynamiek. Belangrijke thema's voor mij zijn droom en werkelijkheid, kwetsbaarheid versus de behoefte aan controle, menselijke relaties, identiteit. Kenmerkend voor mijn verhalen is het gebruik van beelden. Dit heeft voor mij te maken met schoonheid. Ik zie mijzelf niet als amateur, maar als een schrijver in ontwikkeling. Schrijven is voor mij (onder)zoeken en (onder)vinden. Ik heb daarbij geleerd om uiterst kritisch naar mijn eigen werk te kijken. Op dit moment ben ik bezig met een roman.
 

 

Winnaar
Beste Manuscript 2009

 


Margrethe Venema

Getergd verlangen disorder

 

Margrethe Venema

 

Beste Manuscript 2009
Beste Manuscript 2009
Uitgeverij Het Manuscript

Interesse?

 


Mail me!

Beste Manuscript 2009

Topauteur

 


Uitgeversdeur

 


Het Manuscript 2009

 

Fotografie Big Bang Express
Download certificaat

Getergd verlangen disorder

 

Winnaar
Beste Manuscript 2009